In het vrijwilligersrooster staan de diverse taken benoemd die op een clubavond worden uitgevoerd door leden van de club. De taken zijn als volgt:

Zaaldienst is uiterlijk om 18:45 aanwezig

    Voor aanvang:

 • tafels opstellen volgens zaalindeling (plattegrondtekening aanwezig)

 • stoelen plaatsen

 • per tafel biedboxen, tafelblad, viltjes neerleggen

 • spellen neerleggen

    Na afloop:

 • alle spullen opruimen in de daarvoor bestemde koffers en kratten

 • tafels en stoelen die vrij zijn opruimen

 • tafels en stoelen die bezet zijn worden door de betreffenden zelf opgeruimd

 • koffers en kratten worden naar onze kast in de Kruisdam verplaatst 

Dupliceerteam is uiterlijk om 18:45 aanwezig

 • zij kiest een spelnummer dat nog niet gespeeld is tijdens het bridge seizoen en noteert dit in het spellenschrift

 • het spelnummer wordt via de computer opgezocht en aan de dupliceermachine opgegeven

 • de spellen worden aangemaakt in de bridgeboxen

Computerdienst

 • deze selecteert het juiste spelnummer van die avond

 • geeft de bridgeparen in

 • activeert te bridgemates

 

Arbiter

 • de arbiter van de avond is tevens wedstrijdleider (WL)

 • alle wedstrijd technische aspecten worden door de WL behandeld

 • deelnemers dienen zich in voorkomende gevallen altijd tot de WL te richten

 • TC-leden verlenen alleen op verzoek van de WL assistentie