Tempo-Bridge

Nieuws

Vanwege het Coronavirus en de daardoor strikte regels die de regering op advies van het RIVM heeft voorgeschreven aan alle inwoners van Nederland, zijn wij als vereniging genoodzaakt al onze bridge activiteiten in de Kruisdam stil te leggen.

Het bestuur van Tempo-Bridge en de SHM zijn druk bezig met het zoeken naar oplossingen en protocollen om zo spoedig mogelijk de bridge activiteiten op locatie weer mogelijk te maken. Een startdatum kan nog niet vastgesteld worden maar is hopelijk dichtbij. Dit betreft de woensdagavond, het vervolg van de beginnerscursus en de dinsdagmiddag.

Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Actueel

Om toch te kunnen blijven bridgen vanuit een veilige locatie, is Tempo-Bridge een competitie gestart met behulp van het programma Stepbridge van de NBB.

Iedere woensdagavond kunnen leden van de club meespelen door zich de dinsdag voorafgaand vanaf 14:30 in te schrijven via de site van Stepbridge of een belletje aan onze Gerda.

Ook gedurende de maanden juli en augustus zal deze competitie doorgaan.

Probeer het een keer, want het is erg leuk, gratis voor leden en een goede oefening om het bridgen niet te verleren!

Contact


Tempo-bridge staat ook dit seizoen weer voor bridge -sportiviteit, -plezier en -gezelligheid tijdens al onze competities.