Over ons

De KruisdamBridgeDrive is een jaarlijkse activiteit van bridgeclub Tempo-Bridge in de Hilversumse Meent.

Voor officiële gegevens van de bridgeclub Tempo-Bridge verwijzen wij u naar onze NBB Clubsite http://www.nbbclubsites.nl/club/24047

 

Disclaimer

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Wij verkrijgen slechts informatie over u wanneer u zelf met ons telefonisch of via e-mail contact opneemt.
Deze website plaatst geen cookies.
Van u verkregen (persoon)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens uitzonderlijke omstandigheden,

bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. U kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Overige juridische informatie
De bridgeclub Tempo-Bridge betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website,

maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of

onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij bridgeclub Tempo-Bridge of bij derden die haar dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de bridgeclub Tempo-Bridge.